6pm-7:45pm 14blue / 14white / 16-1

7:45pm-9:30pm 18elite / 15elite / 18-1