15Elite to Minneapolis

15Elite heading to Minneapolis for a JNQ!

Team Practices@Crunch

2:15pm - 4:15pm 14Elite & 12’s

4:15pm - 6:15pm 18Elite & 14-1

Team Practices@Crunch

4:15pm-6:15pm 18Elite & 16-1

Team Practices@Crunch

5:45pm-7:45pm 12’s & 14-1

7:45pm-9:45pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@1stPlace

5pm-7pm 14Elite’s & 16-1

7pm - 9pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@Crunch

5:45pm-7:45pm 12’s & 14-1

7:45pm-9:45pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@1stPlace

5pm-7pm 14Elite’s & 16-1

7pm - 9pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@Crunch

5:45pm-7:45pm 12’s & 14-1

7:45pm-9:45pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@1stPlace

5pm-7pm 14Elite’s & 16-1

7pm - 9pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@Crunch

5:45pm-7:45pm 12’s & 14-1

7:45pm-9:45pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@1stPlace

5pm-7pm 14Elite’s & 16-1

7pm - 9pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@Crunch

5:45pm-7:45pm 12’s & 14-1

7:45pm-9:45pm 18Elite & 15Elite

Team Practices@1stPlace

5pm-7pm 14Elite’s & 16-1

7pm - 9pm 18Elite & 15Elite