5:30pm-7:30pm  12's

7pm-9pm  14Elite&15-1

7:30pm-9:30pm 18Elite & 16Elite