2pm-4pm 14blue / 14white / 12’s

4pm-6pm 18elite / 15elite / 14-1