5:30pm-7:30pm   14Elite & 12's

7:30pm-9:30pm  18Elite - 16Elite - 15-1