5:30pm-7:30pm14-1 & 13-1

7:30pm-9:30pm 18Elite & 16Elite

6:45pm-7:30pm Outsides