12p-2:30pm 18Elite & 16Elite

2:30pm-4:30pm 14Elite & 15-1

4:30pm-6:30pm 16-1 & 14-1